Az intézmény tantestülete a 2023-2024-es tanévben  

                               Batka Eszter

Ø  matematika, fizika, természettudomány, tanulószoba 

Ø osztályfőnök 6.o

 

                               Halász Robin 

Ø  testnevelés

Ø osztályfőnök 7.o.

 

                               Kerekes- Óbert Adrienn 

Ø  gyógypedagógus, SNI fejlesztés , hittan

Ø osztályfőnök – helyettes 5.o

 

                               Király Péter 

Ø  tanító, magyar nyelv és irodalom

Ø intézményvezető

 

                               Kissné Gungl Beáta Gabriella 

Ø  matematika, fizika, technika  

Ø osztályfőnök 5.o.

 

                               Koós Katalin 

Ø  magyar nyelv és irodalom, német, dráma

Ø osztályfőnök – helyettes 7.o

Ø felső tagozatos munkaközösség- vezető

 

                               Kókay Imréné 

Ø  napközi, rajz és vizuális kultúra

Ø osztálytanító 1.o.

 

                               Schäffer Nikolett

Ø  tanító

Ø osztályfőnök 3.o.

Ø alsó tagozatos munkaközösség- vezető

 

                               Szívósné Bogdán Renáta Babett 

Ø  történelem, hon és népismeret, állampolgári ismeretek

Ø osztályfőnök 8.o.

Ø felső tagozatos intézményvezető- helyettes

 

                               Szolnoki Barna 

Ø kémia, hittan

 

                               Tibáldné Bedő Tímea 

Ø  tanító, magyar nyelv és irodalom

Ø osztályfőnök 2.o.

Ø alsó tagozatos intézményvezető- helyettes

 

                               Tóthné Lehoczki Zsuzsanna 

Ø  tanító, cigány népismeret

Ø osztályfőnök 1.o.

 

                               Ujházi Krisztina Erzsébet  

Ø tanító

Ø osztályfőnök 4.o.

 

                               Wágnerné Csősz Petra  

Ø  testnevelés

Ø osztályfőnök – helyettes 8.o

 

Óraadó pedagógusok

 

Dani Zsófia       Drubina Zoltán Gábor                 Gaál Tamás

              hittan                             földrajz                                         biológia

Király- Marsch Henrietta       Kőműves Károlyné        Papp Stella

              német                                 digitális kultúra             tiflopedagógus

Sramkóné Mészáros Zsuzsanna    Tóth Boglárka           Rimóczi Bella

         logopédus                     gyógypedagógus                         ének

 

Pedagógiai asszisztensek

 

      Feleki Zsuzsanna     Rónakiné Hohner Lívia      Fehér Regina