Az intézmény nevelőtestülete

2023/2024

Balogh Zoltán

óraadó tanár

hittan

 

Batka Eszter

tanár –

osztályfőnök 6.o.

matematika, fizika, természettudomány, tanulószoba

Dani Zsófia

óraadó tanár

 

hittan

Drubina Zoltán Gábor

óraadó tanár

 

földrajz

Fehér Regina

pedagógiai asszisztens

 

napközi

Feleki Zsuzsanna

pedagógiai asszisztens

 

napközi, tanulószoba

Gaál Tamás

óraadó tanár

biológia

 

Halász Robin

tanár-

osztályfőnök 7.o.

testnevelés

 

Kerekes – Óbert Adrienn

gyógypedagógus

osztályfőnök- helyettes 5.o.

SNI fejlesztés

 

Király – Marsch Henrietta

óraadó tanár

német

 

Király Péter

főigazgató

tanító

digitális kultúra, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret

Kissné Gungl Beáta Gabriella

tanár-

osztályfőnök 5.o.

 

matematika, fizika, technika és tervezés  

Kókay Imréné

tanító-

osztályfőnök- helyettes 2.o.

rajz és vizuális kultúra, technika, napközi

Koós Katalin

felsős munkaközösség- vezető

tanár-

osztályfőnök-helyettes 7.o.

 

magyar nyelv és irodalom, német, dráma

Kőműves Károlyné

óraadó tanár

 

digitális kultúra

Nagyné Schäffer Kinga

tanító-

osztályfőnök- helyettes 4.o.

 

matematika, ének, testnevelés, napközi

Papp Stella

tiflopedagógus

SNI fejlesztés

 

Rimóczi Bella

óraadó tanár

ének- zene

 

Rónakiné Hohner Lívia

pedagógiai asszisztens

 

napközi

Schäffer Nikolett

alsós munkaközösség- vezető

tanító-

osztályfőnök 3.o.

néptánc, kórus

Sramkóné Mészáros Zsuzsanna

logopédus

SNI fejlesztés

Szerednyeiné Ujházi Krisztina

tanító-

osztályfőnök 4.o.

 

ének, angol

Szivósné Bogdán Renáta

felsős főigazgató- helyettes

tanár

 

történelem, hon és népismeret, tanulószoba

 

Szolnoki Barna

 

tanár-

osztályfőnök- helyettes 6.o.

 

kémia, hittan

 

Tibáldné Bedő Tímea

alsós főigazgató- helyettes

tanító

magyar nyelv és irodalom

Tóth Boglárka

gyógypedagógus

SNI fejlesztés

 

Tóthné Lehoczki Zsuzsanna

tanító-

osztályfőnök 1.o.

cigány népismeret

 

Wagnerné Csősz Petra

tanár

osztályfőnök- helyettes 8.o.

testnevelés