Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm iskolánk és óvodánk honlapján.

Olyan információkat találhat itt, melyek sokat segíthetnek Önnek a tájékozódásban, a sokrétű tevékenységet folytató, családias légkörű intézményünk munkájának megismerésében. Célunk, hogy e honlap segítségével az aktuális híreket, történéseket a lehető leggyorsabban közzé tegyünk, illetve a legfontosabb információk mindig elérhetőek legyenek az érdeklődők számára.

Tartalmas böngészést kívánok!

Király Péter

intézményvezető

 

Legfrisebb bejegyzéseink

Komplex fejlesztéssel a tudatos pályaválasztásért
2023.05.15
Péter
Komplex fejlesztéssel a tudatos pályaválasztásért
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában lezajlott „Komplex fejlesztéssel a tudatos pályaválasztásért c. program” keretében pályaorientációs és tanulásmódszertani tanácsadásokat tartott és szervezett Hoffmanné Toldi Ildikó. A lezajlott tevékenységek a pályaorientációs és tanulásmódszertani tanácsadás és tréning során a programban személyes találkozások jöttek létre azáltal, hogy a saját élethelyzetüket, problémáikat, lehetőségeiket rakták a tanácsadások fókuszába, alkalmat teremtve önmagukra irányuló közös gondolkozásra. Csoportos és egyéni formában történetek a tanácsadások. A csoportos tanulásmódszertani alkalmon a hetedik osztályosok kaptak átfogó ismertetőt a magyarországi középiskolai rendszer működéséről és a bemeneti feltételekről. Az egyéni pályaorientációs tanácsadáson a nyolcadikos és a hetedikes diákok saját céljaik és útkeresésük mentén haladhattak • ha volt választott iskola, akkor ránézhettek az adott intézmény felvételi követelményeire, értelmezték a pontszámítást, szakma tanulása esetén megnézhették a szakma szakmafilmjeit, végig beszéltek a bejárás-kollégium választhatóságáról, megcélozva a realitásokat, érintve a várható életmódváltás, elszakadás témáját is. Készítettek egy reális bizonyítvány tervezést is. • Akinél nem volt még döntés - sőt sokszor elképelés sem - akkor a klasszikus pályaorientációs folyamat mentén szerveződött az egyéni folyamat: lehetőségek felmérése-képességek, készségek, erősségek, gyengeségek megállapítása-döntés. A tanulásmódszertani tanácsadásban az 5-6 osztályos diákok részesültek. A tréning végén a diákok egy személyre szabott, kézbe vehető tanulásmódszertani eszközgyűjteményt kaptak. A tréning fókuszában a saját tanulási szokások felismerése, a szövegfeldolgozás valamint kommunikációs készség fejlesztése állt. A program megvalósulásáért köszönet a Pro Filii Alapítványnak!
Óvodai beiratkozás- 2023/2024-es nevelési évre
2023.04.17
Péter
Óvodai beiratkozás- 2023/2024-es nevelési évre
Beiratkozás: 04.20-21. ( csütörtök- péntek)

Pedagógiánk alapja az egyéni bánásmód, minden gyermek belső értékeinek felszínre hozása

A pécsi Török István utcai általános iskolát 2012. szeptember 1-től vette át a Pécsi Egyházmegye. Azóta Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, majd 2014 szeptemberétől Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven működik tovább a ma már 145 éves intézmény.

Pedagógiájának alapja az egyéni bánásmód, minden gyermek belső értékeinek felszínre hozása. Kiemelt figyelmet fordít a keresztény kulturális hagyományokra. Törekszik arra, hogy a keresztény nevelési elvek hosszú távon meghatározzák a tanulók viselkedését, életformáját. Az iskolát választó tanulóknak lehetősége van arra, hogy 6-16 éves korig ebben az intézményben tanuljanak. Az iskolával szemben támasztott társadalmi elvárásnak megfelelően korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető műveltséget nyújt.
Diákjaitól elvárja az együttműködést és felelősségvállalást.

 

 

  • A tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségeivel magas szintű tudást nyújtani.
  • Szellemileg, testileg és lelkileg egészséges, együttműködésre képes nemzedékek felnevelése.
  • Kiemelt feladatnak tekintik a hátránykompenzációt, mivel az iskolában jelentős számú halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul.
  • A családokkal való kapcsolattartás folyamán remélhetőleg egyre több embert segíthet az iskola az igazi értékek megtalálására.
  • Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola katolikus szellemiségét.
  • Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.

 

Közelgő események

06 máj.

Családi nap

02 máj.

Tanítási szünet- nevelés nélküli munkanap

Néri szent fülöp

Fülöp 1515. július 21-én született Firenzében, mindenki kedvence volt, közvetlenség, dús fantázia és nagy lelkesedni tudás jellemezte.
Rendkívüli érzéke volt a tréfákhoz. Alakján valamiféle sugárzó tisztaság ömlött el.

Korán elvesztette édesanyját, apja pedig – szegények lévén – nagybátyjához küldte tanulni, aki gazdag kereskedő volt. Az ő keze alatt kitanulta ugyan mesterséget, de aztán Rómába ment, hogy filozófiát és teológiát tanuljon.Gyakran töltötte az éjszakát egy-egy templomban imádkozva. Belső élete Isten és az ő titka maradt.

1551-ben szentelték pappá. Rómában az utcaapostolkodásnak szentelte napjait. Nem tartott az embereknek dorgáló beszédeket, jobban szeretett vidám beszélgetést kezdeményezni az utcán csavargó ifjakkal, a firenzei kereskedőkkel, az apró üzletek tulajdonosaival és a szegény művészekkel.Szívesen volt együtt pajkos fiatalokkal az utcán vagy kinn a szabadban. Gyakran egész csapat töltötte meg a szobáját. Amikor hangoskodtak játék közben, Fülöp ennyit mondott nevetve: „Ha nem követnek el bűnt, tőlem akár fát is hasogathatnak a hátamon!”

Néri Fülöpöt 1615. május 11-én avatták boldoggá és 1622. március 12-én – Loyolai Szent Ignáccal, Xavéri Szent Ferenccel, Avilai Szent Terézzel és Sevillai Szent Izidorral együtt – szentté. Ünnepét 1625-ben vették föl a római kalendáriumba, május 26-ra.

Forrás: Diós István: A szentek élete | Magyar katolikus lexikon

Csengetési rend

             Csengetési rend 2020/2021 – Gyöngyösi Arany János Általános Iskola

1.óra:                     7:45 – 8:30

2.óra:                     8:45 – 9:30

3.óra:                     9:40 – 10:25

  4.óra:                    10:35 – 11:20

5.  óra:                    11:30 – 12:15

6.  óra:                    12:20 – 13:05

7.  óra                     13:20 – 14:05

8.  óra                     14:10 – 14:55

9.  óra                     15:00 - 15:45