TÁMOP-3.3.14.A

TÁMOP-3.3.14.A

Testvériskolai kapcsolatok bővítése a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában

A pályázat keretében lehetőség nyílt testvériskolai kapcsolat kialakítására a Kutas-Lábodi Révkomáromi János Általános Iskolával.

A pályázat célja: Olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak.

Részcélok:

  • hazai együttműködések kialakulása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között;
  • köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése;
  • aktív szabadidő eltöltésének támogatása; tanulók tantárgyi ismereteinek fejlesztése.

Támogatott  tevékenységek:

  • A szakmai program megvalósításában való részvétel, heti programok, tantárgyi fejlesztés támogatása, iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, közös internetes oldal létrehozása, személyes találkozók, közös nyári bentlakásos program, előadássorozat megtartása, pályaorientációs tevékenység.