A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tagóvodája Pécs keleti részén, a város egyik legszegényebb körzetében található, a Hősök terén.
Az 1920-as években alapított óvoda 2014 szeptemberétől katolikus óvodaként, a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működik.

                                            

Az óvoda felszereltsége (oktatástechnikai eszközök, bútorok, játékok) a közelmúlt pályázati lehetőségeinek köszönhetően a modern kornak megfelelő. Az óvoda teljes körű felújítása és korszerűsítése 2017-ben zajlott le. Az óvoda épületét 2017 októberében adtak át. Mindezek következtében egy korszerűbb, szebb, tágasabb óvodában folyik az óvodai nevelés, ahol a gyerekek rendelkezésre áll külön tornaszoba, fejlesztőszoba, iroda, és más kiszolgáló helyiségek.

 

Az óvoda két vegyes életkorú csoporttal működik.   

 

      

 

 

A két csoporttal 4 óvodapedagógus és 3 dajka foglalkozik. Egy konyhai dolgozó és egy udvaros- karbantartó segíti a munkájukat.

 

A kisebbségi és többségi társadalom gyermekeinek együttélésében, a cigány gyermekek kulturális nevelésében több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a nevelőtestület. A teljes alkalmazotti közösség egy tudatos szemléletváltás eredményeként felkészült a cigánygyermekek integrált nevelésére. Megismerkedtek a cigányság történelmi múltjával, jelenével, hagyományaival, hiedelemvilágával, a család szerkezetével, nevelési szokásaival.

Az óvoda legfőbb értéke, hogy a gyermekek olyan közösségben fejlődhetnek, ahol egyéni képességeiket figyelembe vevő, egyénre szabott oktató- fejlesztő nevelésben részesülhetnek oly módon, hogy közben ápolják hagyományaikat.

 

Az óvodában esztétikus, biztonságos, gyermekbarát környezetben, a különbözőségeket elfogadó légkörben, a mozgás és a játék sajátos eszközeivel törekszenek a gyermeki kompetenciák kialakítására, az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányok kompenzálására, a tehetségek gondozására.

Az óvoda nyitott, a partnerek betekintést nyerhetnek a mindennapokba, ünnepekbe.