Iskolánk

Iskolánk

A pécsi Török István utcai általános iskolát 2012. szeptember 1-jétől vette át a Pécsi Egyházmegye.

Azóta Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, majd 2014 szeptemberétől Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven működik tovább a ma már 139 éves intézmény.

Pedagógiájának alapja az egyéni bánásmód, minden gyermek belső értékeinek felszínre hozása. Kiemelt figyelmet fordít a keresztény kulturális hagyományokra. Törekszik arra, hogy a keresztény nevelési elvek hosszú távon meghatározzák a tanulók viselkedését, életformáját.

Az iskolát választó tanulóknak lehetősége van arra, hogy 6-16 éves korig ebben az intézményben tanuljanak.
Az iskolával szemben támasztott társadalmi elvárásnak megfelelően korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető műveltséget nyújt.

 

Diákjaitól elvárja az együttműködést és felelősségvállalást.

A nevelőtestület főbb céljai:
 

  • A tehetséggondozás tanórán kívüli lehetőségeivel magas szintű tudást nyújtani.
  • Szellemileg, testileg és lelkileg egészséges, együttműködésre képes nemzedékek felnevelése.
  • Kiemelt feladatnak tekintik a hátránykompenzációt, mivel az iskolában jelentős számú halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tanul.

A családokkal való kapcsolattartás folyamán remélhetőleg egyre több embert segíthet az iskola az igazi értékek megtalálására.

Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola katolikus szellemiségét.

Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.