Pályázataink

Pályázataink

  • Az „Innovatív Iskola” pályázat keretin belül új programok indultak iskolánkban. Több osztályunk jutott el erdei iskolába; a felső tagozatosok megismerkedhettek a mékorszerű  használatával. A mindennapos testnevelés foglalkozásokon számukra új mozgásformákat és eszközöket is megismertek: pl. trambulin, floorball, modern és népi táncok. Nyelvi táborokat, nyelvi témaheteket, egészségnapokat, elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztünk. A programokon keresztül is erősödtek a civil és egyéb szervezetekkel a kapcsolataink pl. a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, az Erdei Iskola Egyesülettel, a Máltai Szeretetszolgálat pécsi segítőivel, a Khetanipe Egyesülettel, a budapesti Manna Kulturális Egyesülettel.

 

  • „A város peremén is van esélyed!” esélyegyenlőségi pályázatunk lehetőséget adott arra, hogy tanulóink szüleikkel együtt eljussanak az ország különböző tájaira és részt vehessenek érdekes kulturális programokon. Így jutottak el a Balatonra, Ópusztaszerre, Budapestre, a Velencei- tóhoz, budapesti és pécsi múzeumokba, illetve színházi előadásokra. Bevontuk a szülőket és a környék lakóit az iskola életébe, segítettek az intézmény környékének rendezésében, részt vettek az adventi készülődésben. Szülök akadémiája elnevezésű előadásainkon egészségügyi, gyermeknevelési, párkapcsolati kérdésekben kaphattak új információkat és segítséget. A közös főzések a generációk közti kapcsolatok egy izgalmas formájának bizonyultak. Szakköreink és pályaorientációs programjaink segítik tanulóinkat a pályaválasztásban.

 

  • A”Határtalanul” pályázat módot adott arra, hogy a 7. osztályosok a magyarlakta horvátországi Szlavóniába látogassanak. Megismerkedtek, barátságot kötöttek eszéki magyar gyerekekkel. Barangoltak a Papuk hegységben, Raholcán, Varasdon, Csáktornyán , Daruváron a magyar történelem szlavóniai vonatkozásaival ismerkedtek meg.

 

  • Két testvériskolai pályázatunk keretében egy Somogy megyei és egy erdélyi oktatási intézménnyel vettük fel a kapcsolatot. A két iskolával közösen szervezett programok lehetővé teszik, hogy Somogy megye illetve Erdély kincseit, is felfedezhessék tanulóink a több napos látogatások, és táborok, illetve az egy éves tanulmányi és kulturális programok során.

 

  • Az én Bibliám -a Biblia újrafordítása a reformáció jegyében c. programsorozaban vettünk részt az elnyert támogatás segítségével. Kód: REB-15-PROG-0047

        A reformáció kezdetének 500. évfordulójára készülve ismeretterjesztő programokat szerveztünk.