Iskolavezetés 

 

Nagy Norbert Király Péter Kókay Imréné
püspöki biztos intézményvezető igazgató- helyettes 

                                    

Pedagógusok

Név Tanított tanárgyak  
     
Dani Zsófia tanító, ének- zene osztálytanító 1.o.
Dévényi Gabriella gyógypedagógus  
Dima Réka pedagógiai asszisztens   
Halász Robin testnevelés osztályfőnök 6.o.
Horváth Jenő Zsigmond földrajz  
Joó Markus testnevelés osztályfőnök-helyettes 7.o.
Király- Marsch Henrietta német  
Kissné Gungl Beáta Gabriella matematika- fizika osztályfőnök 8.o.
Koós Katalin magyar nyelv és irodalom- német                 felsős munkaközösség vezető,                osztályfőnök- helyettes  6.o.
Kőműves Károlyné digitális kultúra, informatika   
Papp Stella tiflopedagógus  
Rattingné Fazekas Annamária testnevelés tartósan távol
Rónakiné Hohner Lívia pedagógai asszisztens   
Schäffer Nikolett tanító, magyar nyelv és irodalom osztálytanító 2.o.
Seress Andrea hittan- természettudomány osztályfőnök 5.o.
Sramkóné Mészáros Zsuzsanna logopédus   
Szabó Éva biológia- technika  
Szerednyeiné Ujházi Krisztina Erzsébet tanító osztályfőnök 3.o.
Szívósné Bogdán Renáta Babett történelem, hon és népismeret, gyógypedagógus osztályfőnök 7.o.
Szolnoki Barna kémia, tanulószoba  
Tasnádi Klára tanító, rajz és vizuális kultúra                 alsós munkaközösség vezető,                osztályfőnök  2.o.
Tibáldné Bedő Tímea tanító, magyar nyelv és irodalom osztályfőnök 1.o.
Tóthné Lehoczki Zsuzsanna tanító, cigány néoismeret osztályfőnök 4.o.
Vass- Czene Alexandra pedagógai asszisztens