Iskolavezetés 

 

Nagy Norbert Király Péter Tibáldné Bedő Tímea Szívósné Bogdán Renáta
püspöki biztos intézményvezető alsós intézményvezető- helyettes  felsős intézményvezető- helyettes 

                                    

Pedagógusok

Név Tanított tanárgyak  
     
Dani Zsófia tanító, ének- zene osztálytanító 1.o.
Dévényi Gabriella gyógypedagógus  
Feleki Zsuzsanna  pedagógiai asszisztens   
Halász Robin testnevelés osztályfőnök 6.o.
Hardi Ildikó magyar nyelv és irodalom  
Horváth Jenő Zsigmond földrajz  
Joó Markus testnevelés osztályfőnök-helyettes 7.o.
Kerekes- Óbert Adrienn gyógypedagógus   
Király- Marsch Henrietta német  
Kissné Gungl Beáta Gabriella matematika- fizika, technika  osztályfőnök 8.o.
Koós Katalin magyar nyelv és irodalom- német                 felsős munkaközösség vezető,                osztályfőnök- helyettes  6.o.
Kókay Imréné tanító  
Kőműves Károlyné digitális kultúra, informatika   
Papp Stella tiflopedagógus  
Rattingné Fazekas Annamária testnevelés tartósan távol
Rónakiné Hohner Lívia pedagógai asszisztens   
Schäffer Nikolett tanító osztálytanító 2.o.
Seress Andrea hittan- természettudomány,biológia  osztályfőnök 5.o.
Sramkóné Mészáros Zsuzsanna logopédus   
Szabó Éva biológia  
Szerednyeiné Ujházi Krisztina Erzsébet tanító osztályfőnök 3.o.
Szívósné Bogdán Renáta Babett történelem, hon és népismeret osztályfőnök 7.o.
Szolnoki Barna kémia, tanulószoba  
Tasnádi Klára tanító, rajz és vizuális kultúra                 alsós munkaközösség vezető,                osztályfőnök  2.o.
Tibáldné Bedő Tímea tanító osztályfőnök 1.o.
Tóthné Lehoczki Zsuzsanna tanító, cigány népismeret osztályfőnök 4.o.
Vass- Czene Alexandra pedagógai asszisztens