Dolgozóink

 Nagy Norbert  

 püspöki biztos

 

 plébános

                               

Király Péter

intézményvezető 

 

 tanító

 

Kókay Imréné  

igazgatóhelyettes

 tanító

 

Akucs Péter  matematika, informatika   

Dani Zsófia

 magyar nyelv és irodalom, hitoktató

osztályfőnök 6.o.

Halasi Szulamit

 fizika

 

Halász Robin  testnevelés, tanulószoba  
Joó Markus  testnevelés, tanulószoba  

Koós Katalin

felsős munkaközösség vezető

 magyar nyelv és irodalom, német osztályfőnök 8.o.
Kőszegi Krisztián földrajz, természetismeret  

Rattingné Fazekas Annamária

 testnevelés 

osztályfőnök 7.o.

Schäffer Nikolett

 tanító

 

Somlyai Beatrix

 tanító, magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök 1.o.

Szabó Éva  technika  
Szivósné Bogdán Renáta Babett     történelem,hon- és népismeret, fejlesztés   osztályfőnök 5.o.
Tamásné Fekete Tünde  biológia kémia  

Tasnádi Klára

alsós munkaközösség vezető

 tanító

osztályfőnök 4.o.

Tibáldné Bedő Tímea  tanító osztályfőnök 3.o. 

Tóth Boglárka

 gyógypedagógus

 

Tóthné Lehoczki Zsuzsanna

 tanító

osztályfőnök 2.o.

Újházi Krisztina  tanító  

Technikai dolgozók:

Bartos Erika  konyhai dolgozó
Gárdonyiné Németh Andrea Ilona  konyhai dolgozó
Páll Hajnalka  gazdasági vezető
Sárosi István  fűtő- karbantartó
Turi Zsófia  portás
Vollár Andrea  iskolatitkár