Biztonságban. nyugodtan

Tóthné Lehoczki Zsuzsa vagyok a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója. 1988-ban végeztem a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán. A Török István utcai épületben 1992-ben kezdtem tanítani, az itt eltöltött évek alatt szinte minden általános iskolai korosztályt tanítottam, megtapasztalhattam a különböző korú gyerekekkel végzett munka örömeit, sikereit, kihívásait. A gyerekek számára nagy változás a közösségbe kerülés, majd az óvoda-iskola átmenet ami próba elé
állítja a kicsiket. Nagy feladat minden elsőosztályos tanító számára, hogy oldja félelmeiket, dicsérettel, türelemmel motiválja őket, játékossággal lendítse át kis diákjait a fáradt pillanatokon. A pályán eltöltött évek alatt különböző egyéniségű gyerekekből alakítottam összetartó, vidám osztályközösségeket, keresve a legoptimális tanulási módszereket, hogy minden tanítványomat megtanítsam olvasni, írni, számolni. Pedagógusként és szülőként tudom, hogy fontos, a kicsiknek és szüleiknek is, hogy a mindennapokat biztonságos, nyugodt környezetben töltsék, tiszteljük, szeressük egymást és sokat nevessünk. Munkámban elengedhetetlen, hogy elnyerjem a gyerekek és a szülők bizalmát egyaránt s ez a köztünk lévő jó kapcsolat tanítványaim fejlődését szolgálja a keresztény értékrendet követve.