Erdei iskolák

A programok összeállítása, lebonyolítása élménypedagógiai módszereken keresztül, a tanulók sajátosságaihoz igazodva, olyan erdei iskolás foglalkozást valósított meg, amely alkalmassá vált a meglévő ismeretek felelevenítésére, gyakorlati alkalmazására és bővítésére. A közösségépítő játékok fejlesztették a tanulók empátia készségét. 

Médiaismeret

A foglalkozásokon a gyerekek megismerik a média élet közeli, tudatos; használatát, a reklámok célját, hatásait és formáit is.

Családi életre nevelés

A foglalkozások célja: a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismereteik, tapasztalataik mélyüljenek.

Mindennapos testnevelés

Igyekeztünk változatos mozgásformákat biztosítani a tanulóknak. Így folytatódott a tánc, a népi játékok tanulása, gyakorlása. A hagyományos sportágak közül a focit, a kézilabdát, a korcsolyázást gyakorolták. Új sportágként a Kelet SE edzője megismertette a floorballt. A foglalkozások külső helyszíneken, ill. az iskolában valósultak meg.

Informatika szakkör

A szakkörön tovább bővültek a tanulók informatikai ismeretei. Külső előadó is segítette a munkát.