Dolgozóink

 Nagy Norbert  

 püspöki biztos

 

 plébános

                               

Király Péter

intézményvezető 

 

 tanító

 

Kókay Imréné  

igazgatóhelyettes

 tanító

 

Akucs Péter  matematika, informatika   

Dani Zsófia

 magyar nyelv és irodalom, ének-zene, hitoktató

osztályfőnök: 7.o.

Halász Robin  testnevelés, tanulószoba osztályfőnök :5.o. 
Horváth Jenő földrajz, természetismeret  
Joó Markus  testnevelés, tanulószoba  
Kissné Gungl Beáta Gabriella  fizika  

Koós Katalin

felsős munkaközösség vezető

 magyar nyelv és irodalom, német  
Nyúlné Terpó Edit tiflopedagógus  

Rattingné Fazekas Annamária

 testnevelés 

osztályfőnök 8.o.

Schäffer Nikolett

 tanító

 

Somlyai Beatrix

 tanító, magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök 2.o.

Sramkóné Mészáros Zsuzsanna logopédus  
Szabó Éva  biológia, kémia  
Szivósné Bogdán Renáta Babett     történelem,hon- és népismeret, fejlesztés   osztályfőnök 6.o.
Szolnoki Barna kémia  

Tasnádi Klára

alsós munkaközösség vezető

 tanító

osztályfőnök 1.o.

Tibáldné Bedő Tímea  tanító osztályfőnök 4.o. 

Tóth Boglárka

 gyógypedagógus

 

Tóthné Lehoczki Zsuzsanna

 tanító

osztályfőnök 3.o.

Újházi Krisztina  tanító  
     
Palotás Béla iskolapszichológus  
Szőcs Dóra iskolai szociális segítő  

Technikai dolgozók:

Bartos Erika  konyhai dolgozó
Gárdonyiné Németh Andrea Ilona  konyhai dolgozó
Páll Hajnalka  gazdasági vezető
Sárosi István  fűtő- karbantartó
Turi Zsófia  portás
Vollár Andrea  iskolatitkár