Dolgozóink

 Nagy Norbert  

 püspöki biztos

 

 plébános

 

Király Péter

intézményvezető 

 

 tanító

 

Kókay Imréné  

igazgatóhelyettes

 tanító

 

Czimmer Patrik

 testnevelés

 

Dani Zsófia

 tanító, hitoktató

osztályfőnök 5.o.

Halasi Szulamit

 fizika

 

Koós Katalin

felsős munkaközösség vezető

 magyar nyelv és irodalom, német osztályfőnök 8.o.

Kovácsné Török Edit

 testnevelés, tanulószoba

 

Kőhalmi Endre

 kémia, tanulószoba

 

Nógrádi Jánosné  matematika  

Rattingné Fazekas Annamária

 testnevelés 

osztályfőnök 6.o.

Rüll Anett

 tanító

osztályfőnök 2.o.

Schäffer Nikolett

 tanító

 

Somlyai Beatrix

 tanító, magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök 4.o.

Tál Achilles  történelem  

Tasnádi Klára

alsós munkaközösség vezető

 tanító

osztályfőnök 3.o.

Tibáldné Bedő Tímea  tanító  

Tóth Boglárka

 gyógypedagógus

 

Tóthné Lehoczki Zsuzsanna

 tanító

osztályfőnök 1.o.

Vajtáné Boros Éva

 tanító, biológia, természetismeret, informatika

osztályfőnök 7.o.

Vántus Ramóna

 tanító, magyar nyelv és irodalom

 

Technikai dolgozók:

Bartos Erika  konyhai dolgozó
Gárdonyiné Németh Andrea Ilona  konyhai dolgozó
Páll Hajnalka  gazdasági vezető
Sárosi István  fűtő- karbantartó
Turi Zsófia  portás
Vollár Andrea  iskolatitkár