Dolgozóink

 Nagy Norbert  

 püspöki biztos

 

plébános

 

Király Péter

intézményvezető 

 

 tanító

 

Kókay Imréné  

igazgatóhelyettes

 tanító

 

Czimmer Tamás

testnevelés

 

Dani Zsófia

tanító, hitoktató

osztályfőnök 5.o.

Faragó Magdolna

matematika

 

Füke László

fizika- kémia

 

Kovácsné Török Edit

testnevelés, tanulószoba

 

Kőhalmi Endre tanulószoba  
Osztrogonácz Attila napközis nevelő  

Puskásné Rüll Anett

tanító

osztályfőnök 2.o.

Rattingné Fazekas Annamária

testnevelés

osztályfőnök 6.o.

Schäffer Nikolett

tanító

 

Schererné Koós Katalin

felsős munkaközösség vezető

magyar nyelv és irodalom, német

osztályfőnök 8.o.

Somlyai Beatrix

tanító, magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök 4.o.

Tasnádi Klára

alsós munkaközösség vezető

tanító

osztályfőnök 3.o.

Tatai Péterné

tanító

 

Tóth Boglárka

gyógypedagógus

 

Tóthné Lehoczki Zsuzsanna

tanító

osztályfőnök 1.o.

Vajtáné Boros Éva

tanító, biológia, természetismeret, informatika

osztályfőnök 7.o.

Vántus Ramóna

tanító, magyar nyelv és irodalom

 

Technikai dolgozók:

Bartos Erika  konyhai dolgozó
Gárdonyiné Németh Andrea Ilona  konyhai dolgozó
Sárosi István  fűtő- karbantartó
Turi Zsófia  portás
Vollár Andrea  iskolatitkár