Az elsős tanító néni bemutatkozása

 Pedagógusi pályámat 38 évvel ezelőtt kezdtem el. Többször kísérhetem végig az óvodából érkező gyerekeket az általános iskola első két, majd négy osztályában. Nagyon fontosnak tartom az iskolába lépő kis elsősökkel a személyes kapcsolat kialakítását, az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtését. Megteszek mindent annak érdekében, hogy a kisgyerekeknek zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak. Együtt járjuk majd be a gyermekekkel a betűk és számok világát. Differenciáltan igyekszem tanítani az eltérő képességgel rendelkező tanulókat. Nagy hangsúlyt fektetek a játékosságra, amihez rendszeresen alkalmazom a digitális világ adta lehetőségeket is. Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést is, hiszen évekig közösen teszünk a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséért. Lehet, hogy nem lesz matekzseni, lehet, hogy nehezebben ért meg dolgokat, de akarjon fejlődni, tanulni, ne adja fel. Sok-sok játékkal, mozgással, mesével, zenével, és persze rengeteg türelemmel és szeretettel azon fogok igyekezni, hogy a gyerekeknek ez a folyamat élmény legyen.

“A gyermekek olyanok, mint a virágok.
Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad.
Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virá
gzik.
Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek.
Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad.

Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek.
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.
Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól, hogy a számukra megfelelő gondoskodást kapják.

Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa.
Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges, mindegyik egyedi.
Nem hasonlíthatom össze őket egymással.
Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska.
Csak más.
Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje.

Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket,
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben,
a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk,
és gyönyörködöm bennük,
ahogyan nőnek, erősödnek,
kivirágzanak.”                            (F. Fröbel)

Szeretettel várom a leendő elsősöket!  Klári néni

 

 

 

 

 

 

 

A leendő elsős tanítónéni bemutatkozása

                   Somlyai Beatrix, Bea néni

 

Tanítói pályám 2017 őszén indult a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában, ezt megelőzőleg szociális munkásként dolgoztam a területen.  Egy különleges zenei program, a Szimfónia Program aktív munkatársaként kialakult egy jó kapcsolat az iskolával, ez segített ahhoz, hogy gyakornoki éveimet ebben az iskolában kezdjem meg.

Az első évben főként napközis nevelőként segítettem a tanulókat, amely során megtapasztaltam a hivatás minden szépségét. Közben a Szimfónia Programban is ugyanúgy tevékenykedtem, a koncertek, a zenei tábor egyre szorosabb köteléket biztosított az iskolával, a kollégákkal, a szülőkkel és a gyerekekkel.

Az elkövetkezendő 4 év egy nagy utazás, egy életre szóló fejlődés. A gyerekek kisiskolásokból kiskamaszokká válnak, akik remélhetőleg célokkal, motiváltan indulnak meg a felső tagozatos diákévek felé. Fontosnak tartom, hogy olyan tudást, ismeretanyagot, tiszta emberi értékeket adjak útravalóul diákjaimnak, melyet életük során mindig kamatoztathatnak.

Ősztől szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!

Biztonságban. nyugodtan

Tóthné Lehoczki Zsuzsa vagyok a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója. 1988-ban végeztem a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán. A Török István utcai épületben 1992-ben kezdtem tanítani, az itt eltöltött évek alatt szinte minden általános iskolai korosztályt tanítottam, megtapasztalhattam a különböző korú gyerekekkel végzett munka örömeit, sikereit, kihívásait. A gyerekek számára nagy változás a közösségbe kerülés, majd az óvoda-iskola átmenet ami próba elé
állítja a kicsiket. Nagy feladat minden elsőosztályos tanító számára, hogy oldja félelmeiket, dicsérettel, türelemmel motiválja őket, játékossággal lendítse át kis diákjait a fáradt pillanatokon. A pályán eltöltött évek alatt különböző egyéniségű gyerekekből alakítottam összetartó, vidám osztályközösségeket, keresve a legoptimális tanulási módszereket, hogy minden tanítványomat megtanítsam olvasni, írni, számolni. Pedagógusként és szülőként tudom, hogy fontos, a kicsiknek és szüleiknek is, hogy a mindennapokat biztonságos, nyugodt környezetben töltsék, tiszteljük, szeressük egymást és sokat nevessünk. Munkámban elengedhetetlen, hogy elnyerjem a gyerekek és a szülők bizalmát egyaránt s ez a köztünk lévő jó kapcsolat tanítványaim fejlődését szolgálja a keresztény értékrendet követve.

A második otthon

Puskásné Rüll Anett  vagyok, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítója. Harmadik éve dolgozom tanítónőként. Ezalatt a rövid idő alatt csak erősödött bennem az, amit főiskolásként éreztem: a kisgyerekek iránti szeretet és a tanításhoz fűződő elhivatottság. Jelenleg negyedik osztályosokat tanítok. Napközis tanító néniként már foglalkoztam elsős gyerekekkel, azonban most, mint leendő elsős osztályfőnök, eddigi pályám legnagyobb kihívása előtt állok. Az izgalom mellett nagy örömmel és lelkesedéssel készülök erre a feladatra.

R Anett

Szeretném, ha a leendő kis elsősök nem félelemmel, feszengve készülnének az iskolába, hanem örömmel, izgalommal és kíváncsisággal várnák az újdonságokat. Épp ezért az iskolai előkészítő remek lehetőség arra, hogy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, és bevonjam őket az iskola világába,

A tanítást igyekszem élvezetessé, érdekessé tenni a gyerekek számára, fontosnak tartom a játékosság elvét. A mindennapok során a gyerekek egyéni képességeihez igazodva, sokszor differenciálva tanítok, hiszen mindenki másban jó, míg más területen esetleg segítségre szorul. Igyekszem őket őszinte, tisztelettudó kisemberekké nevelni a keresztény értékrendet követve.

Fontosnak tartom, hogy tanítványaim otthonos környezetben töltsék mindennapjaikat, boldog, nyugodt légkörben, hiszen a gyerekeknek az iskola a második otthonuk. Azt gondolom, hogy egy tanító néni és kis tanítványai között jóval több van, mint egy tanár-diák viszony, ezekben az években a tanítás csak szeretetteljes légkörben folyhat, mert magam is azt vallom, amit a következő idézet: „A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak szeretettel lehet nevelni.”

Örömmel veszem, ha a szülők felkeresnek az esetleges problémák kapcsán. Közös érdekünk, hogy megoldjuk azokat, hisz egy a célunk: a gyermekek jólléte, kiegyensúlyozott fejlődése.

 

További cikkeink...

  1. Egymást segítve haladni